Menu Luk

Priser 2022

Økologisk morgen-/formiddags-/middags- og eftermiddagsmad, samt Libero bleer er med i prisen.

Den samlede pris for en plads i Firkløveren er 8415 kr. pr. måned, hertil ydes tilskud fra kommunen.

Tilskuddet varierer fra kommune til kommune, og bliver reguleret årligt.

I 2022 er tilskuddet i Odense Kommune 5476 kr., egenbetaling er derfor 2.939kr.
Der betales 12 gange årligt, og prisen reguleres årligt d. 1/1

Prisen for pladsen forudbetales senest d. 1. i måneden til Firkløveren (Tilskudet fra kommunen udbetales til jeres nemkonto senest d. 10. i måneden).

Der ydes søskende tilskud igennem kommunen, hvor den billigste plads får 50% rabat.

Opstart

Inden opstart i Firkløveren hjælper vi med at udfylde ansøgningen om tilskud samt pasningsaftalen, og vi indsender disse til kommunen.
Tilskud og pasningsaftalen godkendes af bopælskommunen.

Reserveres en plads før opstart, opkræves et reservationsgebyr på 2.000 kr. Dette beløb modregnes betalingen den første måned barnet starter i Firkløveren.

OBS!!

For at være berettiget til tilskud fra kommunen, er det meget vigtigt, at barnet har fået tilbudt en kommunal dagpleje eller institutionsplads, som der er blevet takket nej til. Hvis dette ikke er sket, kan der ikke ydes tilskud fra kommunen til en privat pasningsordning.