Menu Luk

Dagligdagen

Dagens rytmer og rutiner.

Dette er blot en generel rettesnor for hvordan vores dag KAN se ud.

Vores ideologi bygger meget på at mærke efter barnets individuelle behov hver dag. Mærker vi på jeres barn at det virker træt, så sørger vi for at barnet kommer ud at sove.

Det er meget individuelt fra barn til barn, og også afhængig af barnets alder, hvornår og hvor meget det sover, og kan mens de er små, ændre sig fra uge til uge. I skal derfor ikke være bekymret for at jeres barn skal sove på et bestemt tidspunkt, eller på en bestemt måde. Det skal vi nok i fællesskab med jer, finde den bedste løsning på, for netop jeres barn.

Vi har en velbegrundet overbevisning, om at søvn avler søvn. Så derfor arbejder vi ud fra, især i opstarten af jeres barn, at høre ind til jeres barns individuelle behov og rytmer derhjemme. Det gør vi, for at kunne imødekomme jeres barn, og skabe en velkendthed der skaber en sammenhæng imellem hjem og pasningsordning. Derudover ved vi ud fra mange videnskabelige studier, at god søvn er en vigtig faktor og en essentiel del af barnets trivsel og dermed også udvikling.

Kl. 6.30-7.30: Morgenmad.
Kl. 8.45: Spiser vi frugt.
Kl. 9.00-10.30: Foregår dagens forskellige aktiviteter.
Kl. 10.30-11.30: Spiser vi frokost.
Kl. 12-?? Sove-hviletid.
Fra kl. 14: Eftermiddagsmad.

Vi prøver så vidt muligt at lave en spændende og varieret hverdag for børnene, dog med faste rutiner omkring spise- og sovetider. Her kan fx. nævnes at vi hjælpes ad med at dække bord, samt synger en sang sammen hvor vi takker for maden.